Corrigeren van de data – Achtergrond informatie

Betrokkene heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren

Bijzonderheden:

  • Indien de informatie aan derde partijen (vb Data Processors) werd doorgegeven, moet ook aan hen de correcties worden doorgegeven. De betrokkene dient ook hiervan op de hoogte te worden gesteld.
  • De Data Controller dient binnen de maand te reageren. In het geval van complexe rechtzettingen kan deze periode verlengd worden met 2 maanden.
  • Indien de Data Controller de persoonsgegevens niet wenst te corrigeren, dient de betrokkene hiervan op de hoogte te worden gebracht samen met de reden waarom de correctie niet wordt uitgevoerd en samen met de informatie dat de betrokkene bij de bevoegde autoriteit een klacht kan neerleggen.
  • Zie ook achtergrond info mbt ‘Beperken van verwerkingen’