Inzage van de data – Achtergrond informatie

Betrokken mag aan een Data Controller vragen welke van zijn persoonsgegevens er verwerkt worden.

Betrokken heeft het recht om binnen de maand

  • een bevestiging te ontvangen dat zijn persoonsgegevens verwerkt worden;
  • toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens (een gratis kopie)
  • bijkomende informatie (zou voornamelijk reeds in de privacy notice van het bedrijf moeten zitten) te ontvangen

Bijzonderheden:

  • Administratieve kosten om de gevraagde informatie te leveren mag enkel aan de betrokkene aangerekend worden indien zijn vraag overduidelijk ongegrond of excessief (bv. repetitief) is.
  • In het geval van complexe aanvragen of een groot aantal aanvragen, kan de voorziene periode van 1 maand verlengd worden met 2 maanden, maar de betrokkenen dient wel binnen de eerste maand geïnformeerd te worden over de verlenging en de reden van de verlenging.
  • De Data Controller moet de identiteit van de aanvrager/betrokkene controleren gebruikmakende van “redelijke” middelen.
  • GDPR raadt organisaties aan –waar mogelijk- om een self-service systeem op te zetten dat betrokkenen toelaat om rechtsreeks toegang te hebben tot hun persoonsgegevens.