Transfer van data – Achtergrond informatie

Het recht op transfer van data staat Data Subjecten toe om hun persoonsgegevens (onder elektronische vorm) te verkrijgen en voor eigen doelen te hergebruiken over verschillende diensten heen. Persoonsgegevens kunnen door een Data Subject dus bij een Data Controller opgevraagd worden en aan een andere Data Controller worden doorgegeven op een veilige manier.

De overdraagbaarheid slaat enkel op persoonsgegevens

  • die een Data Subject aan een Data Controller heeft gegeven,
  • waar de verwerking is gebaseerd op de toestemming van het Data Subject of op de uitvoering van een contract,
  • waar de verwerking op een automatische wijze wordt uitgevoerd

Bijzonderheden:

  • De persoonsgegevens moeten gratis, binnen een maand, in een gestructureerde, veelgebruikte en machine leesbare vorm aangeleverd worden (maw software kan er specifieke elementen uit extrageren)
  • In het geval van complexe aanvragen of een groot aantal aanvragen, kan de voorziene periode van 1 maand verlengd worden met 2 maanden, maar de betrokkenen dient wel binnen de eerste maand geïnformeerd te worden over de verlenging en de reden van de verlenging.
  • Indien de Data Controller niet wenst in te gaan op de vraag om persoonsgegevens over te dragen, dient de betrokkene hiervan -binnen de maand- op de hoogte te worden gebracht samen met de reden waarom en met de informatie dat de betrokkene het recht heeft om bij de bevoegde autoriteit een klacht neer te leggen en het recht heeft op een juridische oplossing.
  • Indien gevraagd door het Data Subject en indien technisch mogelijk, kunnen de persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere Data Controller worden doorgestuurd