Right to be forgotten – Achtergrond informatie

Betrokkene kan vragen om ‘vergeten te worden’ en om zijn persoonsgegevens te laten verwijderen uit de databanken.

Dit is geen absoluut recht en kan geweigerd worden

WEL wanneer:                                                                                NIET wanneer:

Bijzonderheden:

  • In de situatie waarin er persoonsgegevens van een kind worden verwerkt en waarbij het kind zijn toestemming voor de verwerking via sociale netwerken of internet forums heeft gegeven, dient speciale aandacht te worden besteed aan de vraag door de betrokkene om verwijdering van persoonsgegevens (ongeacht zijn leeftijd op moment van de aanvraag). Reden: wanneer de toestemming van een kind werd bekomen is het mogelijk dat het kind op dat moment zich nog niet ten volle bewust was van de risico’s verbonden aan deze toestemming.
  • Indien de informatie aan derde partijen (vb Data Processors) werd doorgegeven, moet ook aan hen de vraag om verwijdering worden doorgegeven tenzij dit
    onmogelijk is of een disproportionele inspanning vereist.
  • Zie ook achtergrond info mbt ‘Beperken van verwerkingen’